[vc_row margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ type=”3″ bg_color=”#fff” bg_position=”top” bg_repeat=”no-repeat” bg_cover=”false” bg_attachment=”false” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ parallax_speed=”0.1″][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”14275″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”702×359″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”40″][vc_column_text]

Drogie Panie, już za parę dni Dzień Kobiet!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są zestawy kosmetyków ŚWIT PHARMA. Zastanówcie się, co sprawia, że lubicie być kobietą i opiszcie to. Trzy najbardziej kreatywne i oryginalne odpowiedzi nagrodzimy zestawami kosmetyków z linii Prestige Cosmetics.Odpowiedzi wysyłajcie do 5 marca na adres: m.czajkowska@swit.com.pl. Zwycięzców ogłosimy 8 marca. Regulamin konkursu jest dostępny poniżej lub pod linkiem na stronie facebook

[/vc_column_text][dt_gap height=”40″][dt_button link=”https://www.facebook.com/notes/świt-pharma/regulamin-uczestnictwa-w-konkursie-lubię-być-kobietą-bo/817052455032497″ target_blank=”true” size=”medium” style=”default” color_mode=”default” color=”#888888″ icon_align=”left”]REGULAMIN KONKURSU[/dt_button][dt_gap height=”40″][vc_column_text]

Regulamin uczestnictwa w konkursie „LUBIĘ BYĆ KOBIETĄ, BO…”

Regulamin uczestnictwa w konkursie  „LUBIĘ BYĆ KOBIETĄ, BO…”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „LUBIĘ BYĆ KOBIETĄ, BO…” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma: ŚWIT Pharma Sp.z o.o., ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, NIP: 579-18-51-635, Regon: 191922636 („Organizator”).

3. Organizator zaznacza, że Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, organizowany i popierany przez Facebook.

4. Konkurs trwa od godziny 15:00 dnia 27.02.2015 r. do godziny 23:59 dnia 05.03.2015 r.

 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony Organizatora na portalu internetowym www.facebook.com („Strona”).

 6. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba pełnoletnia („Uczestnik”).

7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Konkursu

 

1. Organizator w piątek 27.02.2015 r. rozpocznie Konkurs komunikatem na stroniewww.facebook.com/SwitPharma.

2. Zadanie konkursowe dla Uczestników polega na dokończeniu zdania „Lubię być kobietą, bo…”.

3. Pracę konkursową w formie pisemnej („Praca konkursowa”),

Uczestnik wysyła na adres e-mail: m.czajkowska@swit.com.pl wraz ze swoimi danymi teleadresowymi oraz imieniem i nazwiskiem.

4. Przesłanie Pracy konkursowej oraz danych teleadresowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy na Stronie.

5. Wysyłając Pracę konkursową na adres m.czajkowska@swit.com.pl, Uczestnik deklaruje, że nadesłana przez niego Praca konkursowa jest jego własnością oraz nie narusza praw osób trzecich.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z nadesłaną przez niego Pracą konkursową.

8. Wyróżnione lub nagrodzone Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stroniewww.facebook.com/SwitPharma, wraz z podaniem imienia i nazwiska autora Pracy konkursowej.

9. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, ale przysługuje mu prawo do wyłącznie jednej nagrody.

§ 3. Nagrody

 

1. Nagrodzeni w Konkursie zostaną Uczestnicy, których Prace konkursowa zostaną uznane przez jury za najbardziej oryginalne i kreatywne.

 2. Nagrodzonych zostanie 3 Uczestników. Organizator przyzna trzy nagrody w postaci zestawów kosmetyków z serii Prestige Cosmetics. W skład każdego zestawu wchodzą następujące produkty:  Active Lifting krem ujędrniająco-nawilżający na dzień 35+, Active Lifting kolagenowy płyn micelarny intensywnie ujędrniający, Active lifting kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

§ 4. Warunki otrzymania nagrody

 

1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony dnia 8 marca poprzez ogłoszenie wyników na stronie www.facebook.com/SwitPharma.

2. Warunkiem wydania nagrody jest załączenie przez Uczestnika prawdziwych i poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon) w e-mailu, o którym mowa w § 2.

3. Nagroda zostanie nadana do wysłania na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

4. Nagroda zostanie wysłana paczką kurierską na adres podany przez Uczestnika w informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej pod warunkiem, iż miejsce wysyłki znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, lub w inny sposób uniemożliwiają dostarczenie nagrody, a także w przypadku, gdy okaże się, że Praca konkursowa nie jest wynikiem jego twórczości bądź narusza prawa osób trzecich.

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest ŚWIT Pharma Sp.z o.o., ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, NIP: 579-18-51-635, Regon: 191922636.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem, także ogłoszeniem wyników Konkursu i jego udokumentowaniem.

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska na stroniewww.facebook.com/SwitPharma w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu (tylko w celu ogłoszenia wyników) lub ich Prace konkursowe zostaną wyróżnione i opublikowane na Stronie.

5. Reklamacje można zgłaszać listownie lub mailowo bezpośrednio do Organizatora na adres: ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa lub na adres e-mail: m.czajkowska@swit.com.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]